Įvertinant Lietuvos Respublikos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą koncepcijos nuostatas bei rengiant dvarų sodybų išsaugojimo programą, Kultūros vertybių apsaugos departamentas parengė visų, esančių apskaitoje, Lietuvos dvarų sodybų sisteminę duomenų bazę. Lygiagrečiai su Kultūros paveldo centro vykdoma apskaita, šioje duomenų bazėje susisteminta visa turima informacija, papildyti trūkstami duomenys bei atlikta dvarų sodybų, esančių apskaitoje, fizinės būklės skaitmeninė foto fiksacija. Šiuo metu duomenų bazėje pateikiama apie 12 000 dvarų ir jų aplinkos nuotraukų.

Į kultūros vertybių apskaitą iš viso buvo patekę 815 dvarų, iš kurių 236, visiškai sunykę arba nebeišlikę, išbraukti iš sąrašo. Šiuo metu kultūros vertybių apskaitoje yra 579 dvarai.

Lietuvos dvarų duomenų bazė buvo pradėta rengti 2002 rugsėjį. Iki 2004 metų pabaigos duomenų bazė buvo užbaigta, įtraukiant į ją visus apskaitoje esančius dvarus. Taip pat iki 2004 metų pabaigos buvo parengtas Lietuvos dvarų sklaidos žemėlapis, kuris buvo sudarytas pagal tikslias dvarų GPS koordinates, panaudojant GIS pagrindą. Duomenys dvarų duomenų bazėje nuolat pildomi ir tikslinami. Atsiliepimus ir pasiūlymus galite siųsti adresu dvarai@heritage.lt .

Lietuvos dvarų duomenų bazės autorius Andrius Vinskas. 

Prie projekto taip pat prisidėjo:
Vincas Brezgys (architektūra), Ričardas Stulpinas (architektūra), Andrius Kulikauskas (programavimas), Indrė Kačinskaitė (architektūra), Dalia Puodžiukienė (architektūros istorija), Jonas Nemanis (menotyra).

 Šis projektas buvo atliktas Kultūros vertybių apsaugos departamento, Kultūros paveldo centro ir Kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.


    2004© Andrius Vinskas, KVAD, KPC.