Lietuvos dvarų duomenų bazėje pateikiama tokia informacija:

Vizualinės informacijos grafos:
G – dvaro sodybos geografinė situacija. Dvaro padėtis žemėlapyje rodoma pagal tikslią GPS koordinatę, kuri buvo nustatyta ekspedicijų į dvarus metu. Žemėlapio mastelį galite keisti, taip pat galite matyti aplinkui esančius dvarus.

T – turima šiuo metu dvaro sodybos teritorijos schema. Šioje schemoje dvaro teritorija dažniausiai žymima punktyrinėmis linijomis. Pastatai esantys dvaro sodybos teritorijoje yra sunumeruoti ir suskirstyti į dvaro laikotarpio pastatus bei svetimkūnius (ne dvaro laikotarpio pastatus). Žemiau pateikiama pastatų eksplikacijos lentelė.

F – dvaro sodybos foto fiksacija. Čia rasite nufotografuotus visus dvaro sodybos pastatus (arba jų liekanas), parko fragmentus arba pavienius senuosius medžius, vandens telkinius, esančius dvaro sodybos teritorijoje arba šalia jos, taip pat dvaro sodybos takų sistemą arba išlikusių grindinių liekanas. Taip pat nufotografuoti ir labiausiai disonuojantys (ne dvaro laikotarpio) pastatai, esantys teritorijoje. Visų nuotraukų (jei nenurodyta kitaip ir jei nuotrauka ne archyvinė) autorius Andrius Vinskas.

Amžius
Kuriant duomenų bazę, buvo nustatytas dvarų sodybų datavimas. Datavimus nustatė D.Puodžiukienė ir I.Kačinskaitė. Didžiosios dalies sodybų amžius nustatytas remiantis vizualine informacija, t.y. pagal pastatų bei želdinių būdingas formas ir struktūras. Atlikus papildomus tyrimus ir išaiškėjus naujiems duomenims sodybų amžius gali būti tikslinamas.
Dvarų sodybų ir sodybviečių amžius dažnai nesutampa. Didžioji dalis XVIII- XIX a. sodybų įkurtos XV-XVI a. sodybvietėse.

Pastatų skaičius
Pastatai duomenų bazėje suskirstyti pagal buvusią pastatų funkciją į šiuos atskirus tipus:

 • gyvenamieji pastatai (rūmai, ponų namas, oficina, kumetynas, etc);
 • ūkiniai pastatai (arklidės, tvartas, rūsys, ledainė, virtuvė, etc.);
 • gamybiniai pastatai (bravoras, spirito varykla, malūnas, kalvė, etc.);
 • kiti statiniai ir objektai (bažnyčia, kapai, mauzoliejus, vartai, kryžiai, etc.);
 • statinių liekanos (tai pastatai, kurių išlikę tik pamatai arba sienų fragmentai);
 • svetimkūniai pastatai (tai pastatai pastatyti ne dvaro sodybos laikotarpiu, dažniausiai sovietmečiu);

  Registro duomenys

  Tai informacija, kuri gauta iš Kultūros paveldo centro. Registro lentelė ir dosjė pateikiama tik tiems dvarams, kurie yra įtraukti į Registrą (t.y. turi atitinkamą kodą).
  Preliminarus statusas - šioje duomenų bazės grafoje pateikiamas preliminariai siūlomas dvarų sodybų juridinio statuso įvertinimas, kuris buvo atliktas Kultūros paveldo centro užsakymu 1998-2000 metais. Preliminaraus statuso įvertinimas buvo atliktas Utenos aps., Kauno aps., Vilniaus aps. (išskyrus Vilniaus raj.), Panevėžio aps. (išskyrus Pasvalio raj.), bei Marijampolės apskrities dvarų sodyboms. Preliminarųjį statusą nustatė dr. V.Levandauskas, arch. Indrė Kačinskaitė, arch. Dalia Puodžiukienė. Kultūros vertybių statuso išskirtos grupės yra tokios:

 • kultūros paminklas
 • kultūros vertybė
 • sodybos fragmentai (statinys) kultūros vertybė
 • parkas kultūros vertybė
 • savivaldybės lygmens kultūros vertybė
 • sodybos fragmentai (statinys) savivaldybės lygmens kultūros vertybė
 • parkas savivaldybės lygmens kultūros vertybė
 • nesiūloma į Registrą
 • reikalingi papildomi tyrimai

  Tyrimų ir projektavimo darbai:

  Šioje duomenų bazės grafoje pateikiama nuorodos į Vilniaus apskrities archyvą (VAA), Paminklų restauravimo instituto archyvą (PRI), Kultūros vertybių apsaugos departamento archyvą (KVAD), kuriuose galima rasti atliktus tyrimų ir projektavimo darbus.
 •     2004© Andrius Vinskas, KVAD, KPC.