2  3  4  5  6

Eil. Nr.

Paminklo Nr., vertybės kodas

Archeologinės vietos pavadinimas

Adresas

Pastabos

    Alytaus m. archeologinės vietos    

1.

AR 36a Alytaus piliakalnis, vad. Vienuolyno kalnu, su gyvenviete Alytaus m. Alytaus pilies, paminėtos 1377 m. ir įėjusios į panemunių gynybinę sistemą, vieta

2.

AR 59 Radžiūnų piliakalnis, vad. Pilaite, su gyvenviete – “ – Gerai įtvirtintas, kartu su Alytaus piliakalniu galėjęs įeiti į 14 a. panemunių gynybinę sistemą

3.

AR 1292 Antatilčių piliakalnis, vad. Pilale Ukmergės r. Žemaitkiemio sen. Antatilčių k. Piliakalnyje stovėjo 14 a. pilis
    Apuolės k. archeologinės vietos    

4.

AR 954 a Apuolės piliakalnis su gyvenviete Skuodo r. Aleksandrijos sen.
Apuolės k.
Apuolės pilies, paminėtos 9 a. ir 13 a. viduryje, vieta. Labai aukštas pylimas ir didelė aikštelė

5.

AR 955 Apuolės kapinynas – “ – Komplekso dalis

6.

  Apuolės akmuo su dubenėliais – ” – Komplekso dalis, vienas iš nedaugelio tos rūšies objektų

7.

AR 1217 Aukštadvario piliakalnis, vad. Pilaite, su gyvenviete Trakų r. Aukštadvario sen.
Aukštadvario mstl.
Navės pilies (14 a.), įėjusios į Vilniaus gynybinę sistemą, vieta

8.

AR 1525 Bernatonių piliakalnis Kauno r. Raudondvario sen. Bernatonių k. Bairių Kęstučio pilies, kryžiuočių sudegintos 1369 m., vieta

9.

AR 455 Bakainių piliakalnis, vad. Pilimi, su gyvenviete Kėdainių r. Surviliškio sen. Bakainių k. Vienas iš didžiausių ir geriausiai įtvirtintų piliakalnių Lietuvoje (nežinoma, kokia jame stovėjo pilis)

10.

AR 1271 Bartkūnų piliakalnis, vad. Koplyčkalniu, su gyvenviete Ukmergės r. Ukmergės sen. Bartkūnų k. Piliakalnyje stovėjo 14 a. pilis

11.

AR 1175 Batakių piliakalnis, vad. Pilute, Švedų kalnu, su gyvenviete Tauragės r. Batakių sen. Batakių k. Aukaimio pilies, minimos 13-14 a. pradžioje, vieta

12.

AR 723 Berčiūnų pilkapynas, vad. Švedkapiais Panevėžio r. Berčiūnų sen. Berčiūnų k. Didžiausias rytų Žiemgaloje

13.

AR 1452 Bernotų piliakalnis su gyvenviete Vilniaus r. Eitminiškių sen. Bernotų k. Piliakalnyje stovėjusi pilis 14 a. įėjo į Vilniaus gynybinę sistemą
    Bradeliškių, Buivydų ir Karmazinų kaimų archeologinės vietos    

14.

AR 1445 Bradeliškių piliakalnis, vad. Pakilta Vilniaus r. Dūkštų sen. Bradeliškių k. Didžiausio archeologinių vietų komplekso, esančio prie Vilniaus, dalis

15.

AR 1447 Buivydų piliakalnis su gyvenviete Vilniaus r. Dūkštų sen. Buivydų k. Piliakalnyje stovėjusi pilis 14 a. įėjo į Vilniaus gynybinę sistemą

16.

AR 1449 Karmazinų piliakalnis, vad. Viršupiu Vilniaus r. Dūkštų sen. Karmazinų k. Komplekso dalis

17.

AR 1450 Karmazinų pilkapynas – “ – – “ –

18.

AR 1294 Berzgainių piliakalnis su gyvenviete Ukmergės r. Žemaitkiemio sen. Berzgainių k. Spėjama stovėjus vienai iš svarbiausių Mindaugo pilių

19.

AR 1042 Bilionių piliakalnis, vad. Švedkalniu, su gyvenviete Šilalės r. Laukuvos sen. Bilionių k. Didelis, vizualiai išraiškingas

20.

AR 24 Birštono piliakalnis, vad. Vytauto kalnu, su gyvenviete Prienų r. Birštono m. Birštono pilies (14 a.) vieta
    Biržulio ež. pakrančių archeologinės vietos    

21.

AR 1777 Daktariškės senovės gyvenvietė II Telšių r. Varnių sen. Daktariškės k. Didžiausias ankstyvų archeologinių vietų kompleksas Žemaitijoje

22.

AR 1544 Janapolės senovės gyvenvietė Telšių r. Varnių sen. Janapolės k. – “ –

23.

AR 1778 Karkliškių senovės gyvenvietė Telšių r. Varnių sen. Karkliškių k. – “ –

24.

AR 1779 Karkliškių senovės gyvenvietė II – “ – – “ –

25.

AR 1780 Karkliškių senovės gyvenvietė III – “ – – “ –

26.

AR 1781 Karkliškių senovės gyvenvietė IV – “ – – “ –

27.

AR 1782 Karkliškių senovės gyvenvietė V – “ – – “ –

28.

AR 1783 Karkliškių senovės gyvenvietė VI – “ – – “ –

29.

AR 1197 Pabiržulio alkakalnis Telšių r. Varnių sen. Pabiržulio k. Didžiausias ankstyvų archeologinių vietų kompleksas Žemaitijoje

30.

AR 116a, c Biržų piliavietė Biržų r. Biržų m. Biržų bastioninės pilies (16-18 a.) vieta
    Bražuolės k. archeologinės vietos    

31.

AR 1232 Bražuolės piliakalnis Trakų r. Bražuolės sen. Bražuolės k. Bražuolės pilies (14 a.), įėjusios į Vilniaus gynybinę sistemą, vieta. 1382 m. Bražuolėje pasirašyta Jogailos ir Kryžiuočių ordino sutartis. Spėjama buvus vienai iš svarbiausių Mindaugo pilių. Labai didelė aikštelė

32.

AR 1233 Bražuolės pilkapynas – “ – Komplekso dalis

33.

AR 1006a Bubių piliakalnis, vad. Pilale, su gyvenviete Šiaulių r. Kurtuvėnų sen. Bubių k. Šiaulių žemės Dubysos pilies, sudegintos 1348 ir 1358 m. ir įėjusios į šiaurės gynybinę sistemą, vieta

34.

AR 1204 Buišų (Tauragėnų) piliakalnis su gyvenviete Telšių r. Tryškių sen. Buišų k. Buišinės pilies (14 a.) vieta

35.

AR 310 Budelių piliakalnis, vad. Skarbu, su gyvenviete Kaišiadorių r. Žąslių sen. Budelių k. Gerai įtvirtintas

36.

AR 382 Burbaičių piliakalnis, vad. Piliuku, su gyvenviete Kelmės r. Grimzių sen. Burbaičių k. Piliakalnyje stovėjo 14 a. pilis
    Burbiškių k. archeologinės vietos    

37.

AR 1043 Burbiškių piliakalnis, vad. Pilies kalnu, su gyvenviete Šilalės r. Laukuvos sen. Burbiškių k. Paršpilio pilies (14 a.) vieta

38.

AR 1045 Burbiškių kapinynas – “ – Komplekso dalis

39.

AR 1491 Degučių piliakalnis Zarasų r. Degučių sen. Degučių k. Unikalus įrengimu – pylimas juosia visą piliakalnį

40.

AR 60 Dzirmiškių piliakalnis, vad. Strumpakalniu Alytaus r. Miroslavo sen. Dzirmiškių k. Pilies vieta Dzirmiškėse
    Dubičių k. archeologinės vietos    

41.

AR 1370 Dubičių senovės gyvenvietė Varėnos r. Dubičių sen. Dubičių k. Kompleksas Dzūkijoje

42.

AR 1373 Dubičių piliakalnis, vad. Karalienės Bonos pilimi – “ – – “ –

43.

AR 102d Dvarionių akmuo su dubenėliais, vad. Puntuku Anykščių r. Storių sen. Dvarionių k. Žinomiausias akmuo Lietuvoje

44.

AR 643a Dubingių piliavietė, vad. Pilies kalnu Molėtų r. Dubingių sen. Dubingių mstl. Dubingių pilies, paminėtos 1420 m. ir įėjusios į Vilniaus gynybinę sistemą, vieta

45.

AR 829 Dukurnonių (Paukščių) piliakalnis, vad. Bobų kalnu, su gyvenviete Prienų r. Būdos sen. Dukurnonių k. Gerai įtvirtintas, būdingas miniatiūrinių piliakalnių tipui. Spėjama didžiūno Surmino tėvonija
    Egliškių archeologinės vietos    

46.

AR 550 Andulių (Egliškių) piliakalnis, vad. Perkūno kalnu, su priešpiliu Kretingos r. Žalgirio sen. Egliškių k. Kretingos pilies (1253-1263 m.) spėjama vieta

47.

AR 551 Andulių kapinynas – “ – Komplekso dalis

48.

AR 137 Eišiškių piliavietė Šalčininkų r. Eišiškių m. Eišiškių mūrinės tvirtovės tipo pilies (13 a. antroji pusė–14 a.) vieta

49.

AR 466 Eketės piliakalnis su gyvenviete Klaipėdos r. Kretingalės sen. Kalotės k. Eketės pilies vieta. Labai aukštas pylimas ir didelė aikštelė