Robertas Žukovskis

Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, tarp Rinktinės ir Žvejų gatvių

1996 m. PRI vykdė žvalgomuosius tyrinėjimus Vilniuje, teritorijoje tarp Rinktinės ir Žvejų g., į PR, P ir V nuo Sporto rūmų. Šiame rajone minimas istorinis Žvejų priemiestis, o nuo XVI a. iki 1831 m. čia būta žydų kapinių. Tyrinėjimų tikslas buvo nustatyti šių kapinių P ir V dalių ribas, jų išlikimą, taip pat dalies Žvejų priemiesčio kultūrinio sluoksnio pobūdį, datavimą ir būklę. Buvo iškasta 11 perkasų, iš viso – 120 kv.m plotas.

Tyrinėjimų metu nustatyta, kad senosios žydų kapinės labai apardytos, jų ribos šiuo metu neaiškios. Kaulų iš suardytų kapų aptinkama net ir už senuosiuose planuose žymimų kapinių ribų. Palaikų likučiai ten pateko stumdant žemę įvairių statybų metu.

Į P nuo Sporto rūmų esančiame gėlyne, perkasoje Nr. 1, aptikti dar nesuardyti 1–10 m. amžiaus vaikų kapai. Visi mirusieji laidoti galva į Š, pastebėta sunykusių karstų žymių. Kaukolių akiduobėse aptiktos keraminių plonasienių indų šukės nugludintais kraštais, naudotos akių vokams užspausti. Sprendžiant iš minėtų šukių ir virš kapų rastų geležinių pakabinamųjų spynų, kapai datuojami XVII a.

Dar 2 paauglių kapai aptikti perkasoje Nr. 4, prie uždarojo plaukimo baseino R sienos. Mirusieji guldyti galva į PR. Kitaip nei aptiktųjų perkasoje Nr. 1, jų akiduobių nedengė keramikos šukės. Viename kape tarp mirusiojo kojų kaip įkapės įdėtas XVI a. datuojamas puodas, dugnu į viršų. Abu kapai siejami su XVI a. Žvejų priemiestyje stovėjusia stačiatikių Šv. Varvaros cerkve.

Keliose perkasose buvo aptikta mūrinių pastatų pamatų fragmentų, datuojamų XVIII–XX a.